Hopp til innhold

Fagstoff

Utstyr i boretårnet

Boretårnet står på boredekket i boremodulen. Det brukes til å heise utstyr opp og ned i brønnen.
I boretårnet er det plass til lagring av stående borerør og hydraulisk utstyr som brukes til å flytte rørene.
Boretårn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Rørhåndteringsutstyr

  • Heisespill

  • Drillerbua

Utstyret i boretårnet

Inne i boretårnet finner du alt utstyr som er nødvendig for å kjøre borestrengen og annet brønnutstyr inn og ut av brønnen.

Heisespillet

Øverst i midten av tårnet er det montert en trinseblokk (kronblokk) som er opphenget for løftesystemet som brukes til å heve og senke utstyr i brønnen. Løftesystemet heter .

Heisespillet

Les mer om heisespillet som brukes til å heve og senke utstyr inne i tårnet.

Boremaskinen

I en krok i løftesystemet henger en som brukes til å rotere rørene og pumpe væske innvendig i rørene til bunnen av brønnen. Nederst i tårnboremaskinen henger en . Det er låsen som holder rørene fast slik at de ikke faller ned i brønnen.

Tårnboremaskinen

Les mer om tårnboremaskinen som brukes til å rotere borestrengen og føre væske på innsiden av rørene til brønnen.

Rørhåndtering i tårnet

Når vi skal flytte rør inne i boretårnet, bruker vi hydrauliske tenger som kan klemme rundt røret og flytte det horisontalt eller vertikalt. Tengene er montert inne i tårnet og består av flere ledd som gjør at de kan strekke seg framover, vri seg og trekke seg tilbake. Disse kalles hydrauliske rørhåndteringsarmer, pipe handling machine på engelsk.

Hva er en hydraulisk rørhåndteringsarm ?

Se for deg armen din fra skulderen og ut til hånden. Du strekker fram armen, griper et glass på bordet foran deg, tar det opp til munnen og vrir det for å tømme innholdet i munnen din. Slik virker rørhåndteringssystemet i boretårnet også.

Tengene er fjernopererte og kjøres fra drillerbua. Noen kan hente rør fra et lager inne i boretårnet, og andre kan hente rør som leveres inn til boretårnet fra rørdekket utenfor.

Rørhåndtering i boretårnet

Les mer om fjernoperert rørhåndtering med hydrauliske tenger.

Rørlager

Ut mot siden i boretårnet er det et område som brukes til å sette borerør som står lagret til neste bruk. Det kalles . Setbacken er et gulvområde som er dekket med treklosser. Treverket skal dempe belastningen på gjengepartiet nederst på røret.

Boredekk sett ovenfra. Til venstre vises rør som lagres stående på boredekk. I midten er to arbeidere i ferd med å håndtere en rørlengde som henger fra toppen av boretårnet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppe i tårnet skyves den øvre enden av rørene på setbacken inn mellom parallelle bjelker og holdes på plass med låsekiler. Dette kalles .

Fingerbord i boretårnet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fingerbordet er utformet som et rektangel eller som en stjerne. Kilene som holder rørene på plass fjernstyres fra drillerbua.
Når et stand skal hentes ut fra setbacken skjer det gjennom et automatisert rørhåndteringsprogram. Det er vanligvis assisterende borer som styrer rørhåndteringen. Dersom noe går galt, eller det oppstår behov for reparasjon eller vedlikehold, kan tårnmannen gå opp til fingerbordet i en innvendig trapp til en arbeidsplattform.

Hydraulisk gjengemaskin

På dekk inne i boretårnet står iron roughneck. Det er en hydraulisk maskin som kan skru sammen og fra hverandre gjengene i borerørene. Den er også fjernstyrt fra styringspanelet i drillerbua.

Fjernoperert momenttang. Illustrasjon.

Styring fra drillerbua

Boreren og assistenten sitter inne i og styrer alle operasjonene som foregår i boretårnet og på boredekk. Rørhåndteringsutstyret og tårnboremaskinen er fjernoperert, slik at vi beskytter boredekksarbeiderne mot fare og skader. Utstyret styres gjennom et dataprogram som hindrer at det kolliderer med hverandre.

I tillegg passer boreren på trykket i brønnen og væsken som skal sirkulere inn gjennom rørene til bunnen av brønnen.

Borerens arbeidsplass. Person sitter og styrer prosessene i boremodulen med styremekanismer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Anna Aabø og Kenneth Ludvigsen. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 25.04.2022

Læringsressurser

Boretårnene