Hopp til innhold

Fagstoff

Hydraulisk sylindertårn – RamRig

Noen installasjoner har stående hydrauliske sylindre som heiser og senker utstyr over brønnen. Denne typen tårn kalles ofte en RamRig og ble utviklet av det norske selskapet Maritime Hydraulics AS på midten av 1990 tallet.
Hydraulisk sylindertårn fører borerør ned og inn i brønnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sentralt i emnet:

  • Hydrauliske løftesylindrer

  • Uten heisespill

  • Lavere totalvekt enn konvensjonelt boretårn

  • Lavere tyngdepunkt på flyteriggen


Hvis vi tar bort det , og i stedet bruker hydrauliske sylindrer og hydraulisk kraft, har vi et .
"Hydraulisk sylindertårn" er det riktige navnet på dette designet. På engelsk heter løsningen Cylinder Rig. Vi sier ofte "RamRig" etter originalen som ble utviklet av Maritime Hydraulics AS (nå MHWirth). Designet brukes til å heve og senke som holder og roterer borestrengen.

Utformingen

Sylindrene

RamRig består av hydrauliske sylindrer som står oppreist i vertikal posisjon ved i boredekk. Tårnet har to sett med sylindrer, som står på hver sin side av RBK. Det kan ha to eller flere sylindrer på hver side.

Det vanligste er to store sylindrer, en på hver side. Noen har doble sylindrer på hver side. Flere sylindrer øker løftekapasiteten. Sylindrene kan løfte cirka 1250 tonn og har cirka 26 meter arbeidshøyde når stemplene er i øvre posisjon i sylinderen. Nyere design med flere sylindrer kan løfte opp mot 1800 tonn.

Tårnet har innebygd i hydraulikksystemet som ligger under boredekket. Hivkompenseringen hindrer bevegelser i borestrengen når flyteriggen beveger seg opp og ned i bølgene.

Løftekabelen og løfteåket

Mellom sylindrene henger det løftekabler som holder et . er montert i løfteåket. For å hindre at løfteåket svinger sammen med flyteriggens bevegelser, er det satt inn i en guide-ramme som leder åket opp og ned uten å gli ut til sidene. Guiderammen er vertikale stålbjelker.

Løftekablene går fra løfteåket, over en trinse (hjul) på toppen av hver av stempelstengene og ned til boredekk, der de er festet i et ankerpunkt. Den delen av kabelen som er festet til gulvet, kalles dødlinen, og den delen der boremaskinen henger, kalles borelinen.

Støtterammen

Sylindrene er festet til en støtteramme som går på utsiden. Rammen er en fagverkkonstruksjon i stål som hindrer sylindrene fra å svaie sammen med flyteriggens bevegelser.

Rørlager

Borerørene lagres på rørdekk og i på et lavere nivå, slik at fingerbordet er på samme høyde som boredekk.

Vekt og stabilitet

Uten den store tårnkonstruksjonen og hele er denne typen tårn lettere enn det konvensjonelle tårnet. Det gir muligheter for mer lagringsplass for annet utstyr om bord i flyteriggen.

Tyngdepunktet ligger lavt, fordi både hivkompenseringen og hydraulikksystemet er plassert under boredekk, og borerør er plassert på nivået lavere enn boredekk. Fordelen med et lavt tyngdepunkt er at flyteriggen blir mer stabil i havet.

Virkemåte

Når sylindrene skal løfte lasten, glir det innvendige stempelet oppover. Det drar topp-punktet av kabelen høyere opp, og dermed flyttes også boremaskinen oppover. Det som er helt spesielt med dette systemet, er at når stempelet går en meter opp, beveger boremaskinen seg to meter opp. Det kalles en utveksling på 2:1.

Utveksling mellom kabel og sylinder

Over trinsen på toppen går kabelen i to retninger, til lasten og til gulvet. Når trinsen løftes en meter, trekkes begge sidene av kabelen opp en meter. Det betyr at kabelen der boremotoren henger, er to meter høyere fra gulvet. Utvekslingen blir derfor 2:1.

Et hydraulisk sylindertårn med to parallelle sylindre er animert til å vise bevegelsene opp og ned. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Løftesystemet er koblet til en hydraulisk kraftforsyning (HPU). Den består av tank med hydraulikkvæske, pumpe og motor. Motoren driver pumpen som leverer hydraulikkvæske med trykk til sylindrene.

Når sylindrene blir tilført væske, skyves stempelet inne i sylinderen opp i høyden. For å senke ned stempelet, føres hydraulikkvæsken tilbake til tanken.

Sjekk deg selv i emnet hydraulisk sylindertårn:


Gå i dybden på RamRig:

Relatert innhold

RamRig er en hydraulisk sylinderrigg som løfter utstyr inn og ut av brønnen. Den er et alternativ til et konvensjonelt tårn, som har heisespill.


CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske og Kenneth Ludvigsen.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Boretårnene