Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien ser vi på ulike årsaker til forsinkelser og stopp i borefasen og hvordan noen av disse problemene kan unngås eller korrigeres med god forståelse av formasjonen vi borer i, og observasjon underveis i operasjonen.

Før du begynner på stien, bør du kjenne til de vanligste borestrengsoppbygningene (BHA) og forstå hvordan vi opprettholder trykkontroll i en brønn ved hjelp av hydrostatisk trykk. Du bør også kjenne til ulike typer geologiske formasjoner og deres spesielle egenskaper og svakheter.

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til noen typer boreproblemer og årsaken til disse
  • kjenne til noen metoder som brukes for å hindre boreproblemer eller som brukes for å korrigere situasjonen etter at den har oppstått

Mye av innholdet i denne stien er fordypningsmateriale som kan brukes til yrkesfaglig fordypning og Vg3 Boreoperatør.