Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (FD)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Oppgaver og aktiviteter

Likninger

En likning består av et likhetstegn med tall eller bokstavuttrykk på hver side.

Læringsressurser

Likninger