Hopp til innhold

Fagstoff

Selvkostkalkyle i en produksjonsbedrift

For å beregne salgsprisen på et produkt kan vi sette opp en selvkostkalkyle. Målet er å finne en pris som dekker de aktuelle kostnadene og gir oss fortjeneste.

Hva er ei selvkostkalkyle?

En selvkostkalkyle gir en oversikt over hva det koster å produsere et produkt, hvilken fortjeneste produktet skal gi, og hvilken salgspris produktet bør få.

I videoen om familiebedriften Den blinde ku, som produserer og selger oster, ser vi hvordan de setter opp sin selvkostkalkyle. I kalkylen tar de utgangspunkt i alle kostnadene ved produktet. Både direkte og indirekte kostnader må dekkes. I tillegg legger de til en fortjeneste når de skal finne utsalgsprisen.

Hos Den blinde ku utgjør de indirekte kostnadene blant annet melk og andre innsatsfaktorer, voks og innpakningspapir. Strøm, husleie og lønn til de ansatte er noen av de indirekte kostnadene. Dette er kostnader som ikke kan knyttes direkte til produksjonen av en bestemt ost.

For bedrifter som skal selge produkter, er det avgjørende å tjener penger. Priser vi produktene våre på en måte som ikke dekker kostnadene våre, vil vi fort bli nødt til å legge ned bedriften. I verste fall går vi konkurs.

selvkostkalkyle for den blinde ku

Kalkulasjon

Kostnader

Direkte kostnader

melk

andre innsatsvarer
voks
innpakningspapir
bæreposer
utstyr og maskiner til å produsere ostene
frakt av varer til butikkene

+ indirekte kostnader

strøm

husleie
lønn til ansatte

= selvkost

+ fortjeneste

= salgspris uten merverdiavgift

+ merverdiavgift

= salgspris med merverdiavgift

Fagbegreper
Direkte kostnader
er kostnader som er direkte knyttet til produksjonen eller salget av et bestemt produkt.
Indirekte kostnader
er generelle kostnader hos bedriften som ikke kan knyttes direkte til produksjonen eller salget av et bestemt produkt.
Produksjonsbedrift
er en bedrift som produserer og selger varer.
Selvkostkalkyle
er en kalkyle som tar med alle kostnadene, både de direkte og de indirekte, i tillegg til en fortjeneste.
CC BY-SASkrevet av Steinar Madsen, Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 18.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud