Hopp til innhold

Fagstoff

Skjemategning

Skjemategning omfatter forskjellige slags skjematekniske tegninger, for eksempel et koblingsskjema for et elektrisk eller pneumatisk anlegg eller en oversikt over et prosessanlegg. Slike skjemaer skal ikke inneholde for mange ord, og de må lages slik at en lett kan forstå dem.
Bildet viser to forskjellige skjemaer over koblinger der flere kontaktorer og brytere er med. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skjemategning er viktig når vi skal koble opp, kontrollere eller feilsøke. Skal vi kunne gjøre dette på en tilfredsstillende måte, trenger vi et skjema vi kan lese og forstå.

Enkelte styringer utføres av kontaktorer eller reléer, noe kan styres med datamaskiner, og en kan også bruke PLS (programmerbar logisk styring) for å styre maskiner og anlegg.

Vi bruker hovedstrømskjema og styrestrømskjema for å vise styring for motor, pumpe osv.

CC BY-SASkrevet av John H. Vijzelaar og Magnar Lynglund.
Sist faglig oppdatert 07.01.2020

Læringsressurser

Digital skjemategning

Fagstoff