Hopp til innhold

Fagartikkel

Hovedstrømskjema

Hovedstrømskjemaet er et skjema som viser hovedstrømmen i et anlegg. Skjemaet kan tegnes som enlinjeskjema eller som flerlinjeskjema. Enlinjeskjema brukes ved prosjektering og dimensjonering. Flerlinjeskjema brukes når vi vil vise hvordan et elektrisk anlegg skal kobles.

LK20
Hovedstrømskjema, flerlinje. Illustrasjon.

Hovedstrømskjema, flerlinje.

Som oftest er det kontaktorstyring som fører spenning til en motor. I hovedstrømmen kobler man også et motorvern som «føler» på hvor stor strøm som går til motoren, og som reagerer dersom det blir for mye strøm, altså overbelastning. I dette skjemaet er det også tatt med forankoblede sikringer før motoren.

Sist oppdatert 09.09.2020
Skrevet av John H. Vijzelaar og Magnar Lynglund

Læringsressurser

Digital skjemategning