Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om risikovurdering, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner.

Beredskapsplaner

I serviceyrker må vi være forberedt på at det kan oppstå uønskede hendelser og situasjoner. Derfor må vi ha en beredskapsplan for å møte ulike typer hendelser. En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i en krisesituasjon.

Læringsressurser

Beredskapsplaner