Hopp til innhold

Fagartikkel

Rus

Rus påvirker både funksjon, yteevne og personlighet. Livsstilen vår har betydning, og uheldige valg kan gi konsekvenser.

LK20
Flasker med medisin som tømmes i en synapse. Illustrasjon.

Rusmidler virker på nervesystemet

Inntak av rusmidler kan gi en umiddelbar følelse av velvære, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes.

Man blir mer impulsiv, og evnen til å gjøre kritiske vurderinger avtar.

Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet og gi varige skader.

finnes både i produkter som blir solgt lovlig, for eksempel alkohol og løsemidler, i reseptbelagte legemidler, som morfin og benzodiazepiner, og i ulovlige narkotiske stoffer.

Rusmidler virker på nervesystemet ved at de
  • stimulerer utskilling av transmitterstoff – økt aktivitet

  • hindrer at transmitterstoff brytes ned – økt aktivitet

  • etterligner transmitterstoff – økt aktivitet

  • blokkerer for utskilling av transmitterstoff – hemmer impulser

  • blokkerer reseptorer i synapsen – hemmer impulser

  • hemmer gjenopptak av transmitterstoff

Endring i hjernen over tid – avhengighet

Gjentatt bruk av rusgivende stoffer kan føre til langvarige endringer i hjernens frontale del. En person som har misbrukt rusmidler over lang tid, kan dermed bli mer impulsiv og mindre kritisk til egne handlinger, også i rusfri tilstand.

Det er også vanlig at rusvirkningene avtar etter gjentatt bruk. Dette kalles toleranse og skyldes blant annet at hjernecellene tilpasser seg rusvirkningen, og at "hvileaktiviteten" i hjernecellene senkes. Det kan føre til at hverdagslige positive hendelser ikke gir like mye glede og positive følelser som før.

Risikoen for avhengighet oppstår når rusmiddelbrukeren føler behov for å komme ut av det lave stemningsleiet og løser problemet med rusmidler.

Tekst i filmen "Rusmidler – hjernen er et flipperspill"

Hjernen består av milliarder av nerveceller som virker i et komplekst nettverk.

Nervecellene kommuniserer ved å frigjøre spesielle signalsubstanser som stimulerer nærliggende nerveceller og modulerer signalaktiviteten i disse cellene.

Bruk av rusmidler fører til gradvis utvikling av en kompleks hjernesykdom karakterisert av forandringer i hjernens struktur og funksjon.

I tidlig fase gir rusmiddelbruken sterkt behag.

Fortsatt bruk fører til stadig mindre behag og stadig mer ubehag når en ikke tar rusmidler.

Siden hjernens struktur gradvis endres, får en behov for stadig større doser for å holde ubehaget borte. Hjernens funksjon endres også.

Endringen i hjernens struktur og funksjon – den avhengige hjernen – fører til tvangsmessig jakt etter rusmidler på tross av skadelige konsekvenser for den avhengige.

De behagelige opplevelsene er nå historie.

Langtidsbruk av rusmidler fører til endringer som gir stadig mer alvorlig avhengighet. Problemet med å endre denne livsstilen er ikke mangel på moral eller vilje. Det er avhengighetens natur.

Rusmidler skader hjernen. Rusmidler skader deg og familien din.

Unngå avhengighet!

Sist oppdatert 22.04.2021
Skrevet av Alf Jacob Nilsen og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Helsen din