Hopp til innhold

Fagartikkel

Søvn og sikkerhet

Aktivitet, søvn og hvile har stor betydning for fysisk og psykisk helse. For å kunne våkne uthvilt er både kvaliteten og lengden på søvnen avgjørende. Å være uthvilt er viktig når du skal jobbe i tekniske og risikofylte arbeidssituasjoner. Du reduserer risikoen for skade ved å være uthvilt.

LK20
En ung kvinne sover på PC-tastatur. Foto.

Søvnmangel og dårlig søvnkvalitet påvirker dagsformen.

Betydningen av søvn

Søvn er viktig for at kroppen og hjernen skal fungere godt. Under søvnen skjer det endringer i kroppens funksjoner, og disse endringene gjør oss fysisk og mentalt sterke til å møte ulike utfordringer i hverdagen. Blant annet reduseres utskilling av stresshormoner, og stoffskiftet går over i hvilemodus.

Under søvnen er underbevisstheten i stor aktivitet. Evnen til innlæring, hukommelse og kreativ tenkning styrkes. Drømmer antas å ha betydning for bearbeiding og sortering av inntrykk og følelser.

Søvnbehov

Søvnbehovet varierer fra person til person og kommer an på blant annet alder. Spedbarn sover 16–18 timer i døgnet. Barn i skolealder sover 9–12 timer i døgnet. Voksnes søvnbehov er 6–9 timer i døgnet. En del eldre har færre timer med nattesøvn, men har behov for å hvile én eller flere ganger i løpet av dagen.

Søvnbehovet påvirkes også av andre faktorer. Både fysisk og psykisk sykdom og ulike påkjenninger kan føre til økt behov for søvn. I tillegg kan mennesker som lider av ensomhet eller depresjon, bruke søvn som en måte å komme seg vekk fra hverdagen på.

Balanse mellom aktivitet, søvn og hvile

En god balanse mellom aktivitet, søvn og hvile har stor betydning for fysisk og psykisk helse. Du må finne din egen balanse mellom aktivitet og hvile.

Det er lett å havne i en vond sirkel der mangel på aktivitet og for mye hvile gir økt tretthet på dagtid og dårlig søvn om natta. Dårlig nattesøvn kan igjen gi tretthet og redusert evne til konsentrasjon og aktivitet på dagtid.

En uthvilt kollega er en god kollega

Når du skal jobbe med store maskiner, høyt trykk eller i høyden sammen med andre, er det viktig at du er konsentrert og oppmerksom. Det kan hindre farlige situasjoner og store ulykker.

Til ettertanke

  1. Hvorfor er søvn viktig?

  2. Hvordan kan du lage deg gode søvnvaner?

Kilde

Bjorvatn, B. (2021, 7. januar). Søvnregistrering og søvnstadier. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Helse Bergen HF. https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovnregistrering-og-sovnstadier

Sist oppdatert 22.04.2021
Skrevet av Lene Fossbråten, Wenche Heir, Marit Smith Sørhøy og Vigdis Haugan

Læringsressurser

Helsen din