Hopp til innhold

Oppgave

Morsmålet er nøkkelen til hjertet

Hvilken rolle spiller morsmålet for identiteten vår?

Oppgave 1

Del 1

  1. Se filmene Bonki og Hjertespråket.
  2. Les sitatene av Nelson Mandela, Sanna Sarromaa og Paulus Utsi under:

Nelson Mandela:

"Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, går det til hodet hans. Hvis du snakker til ham på hans eget språk, går det til hans hjerte."(Forskning.no, 2013)

Sanna Sarromaa:

"Jeg banner på finsk, jeg blir sint på finsk, jeg har sex på finsk. De dypeste og sterkeste følelsene – kjærlighet, lidenskap, hat, forbannelse – kommer alltid på finsk. Morsmålet er hjertets språk. Jeg kunne aldri elsket barna mine på norsk. På norsk hadde de bare fått et skall. På finsk får de hele meg – med alle nyansene, på godt og vondt."
(Morsmål.no, 2014)

Paulus Utsi:

“Inte något så djupt blir kvar hos människan som modersmålet. Som löser tankarna breder ut vårt sinne och lenar sättet att leva.”
(Sametingsmelding om samisk språk)

Hvordan synes du de fem tekstene viser hvor viktig morsmålet er for mennesket?

Du kan bruke skjemaet "Morsmålet er nøkkelen til hjertet" i arbeidet.

Del 2

Diskuter filmene og sitatene i grupper. Ta utgangspunkt i sitatet: "Språket er nøkkelen til hjertet":

  • Hvordan kommer sitatet fram i tekstene?
  • Hvor viktig er morsmålet for dere?
  • Dersom dere ble tvunget til å slutte å snakke morsmålet deres: Ville det forandret identiteten deres?

Filer

  • Morsmålet er nøkkelen til hjertet (DOCX)

Oppgave 2

Velg en av oppgavene under:

  1. Skriv en tekst der du kombinerer virkemidler og uttrykksformer kreativt. Overskriften skal være "Språket er nøkkelen til hjertet". Bruk gjerne egne erfaringer i teksten.
  2. Skriv en fagartikkel om hvilken rolle morsmålet spiller for identiteten til et menneske.

Kilder

Korneliussen I. (2013, 26. januar). Hvorfor ble du språkforsker? Hentet fra https://forskning.no/sprak-barn-og-ungdom-historie/hvorfor-ble-du-sprakforsker/657224

Sametingsmelding om samiske språk (2012). Hentet fra https://docplayer.me/7252130-Sametingsmelding-om-samisk-sprak.html

Sist faglig oppdatert 11.12.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Minoritetsspråk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter