Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språklig mangfold

Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

Minoritetsspråk

Den norske stats behandling av de minoritetsspråklige har ikke vært noe å skryte av. Dette har ført til at det å snakke samisk, kvensk eller romani har vært sett på som skamfullt. Men i dag er mange stolte av å ha minoritetsidentitet og -språk. Det kan vise seg å være redningen for minoritetsspråka.

Læringsressurser

Minoritetsspråk