Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Arranger et folkemøte

Planene om et stort vindkraftverk har skapt et stort engasjement på hjemstedet ditt. Det er mange og sterke meninger på begge sider, og stemningen kan av og til bli opphisset. Klassen skal her planlegge og arrangere et tenkt folkemøte.
Politi og nasjonale og lokale politikere på podiet under et folkemøte. Publikummere sitter i salen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et folkemøte er et møte hvor alle som ønsker det, kan komme for å få informasjon, komme med innlegg og diskutere en sak. Et folkemøte kan være i forbindelse med valgkamp eller om en sak som gjelder mange, men ofte skjer dette i forbindelse med utbygging i et lokalområde. Det kan være endringer i kollektivtilbud, utbygging av boliger, hytteområder, kraftverk – eller som i vår case: vindturbiner.

Oppgave

Dere skal planlegge og arrangere et tenkt folkemøte i forbindelse med et planlagt vindkraftverk som skal bygges ut i deres lokalområde. Dette betyr at dere må fordele oppgavene dere imellom, både på planleggingsstadiet og når det gjelder roller i selve folkemøtet.

Roller:

 • 4–5 personer kan jobbe med planlegging av folkemøtet.
 • 1 person skal ha innlegg fra utbyggers side.
 • 1 person er grunneier, som skal legge fram sitt dilemma.
 • Minst 1 person skal ha et innlegg/en tale hvor vedkommende er positiv til vindkraftverket.
 • Minst 1 person skal ha et innlegg/en tale hvor vedkommende er negativ til vindkraftverket.

Alle taleskriverne får hjelp av rådgivere eller venner. Dere skal samarbeide om innholdet og trene på framføringen i grupper.

Del 1: Planlegging

Gruppa som skal planlegge folkemøtet: Det er en rekke spørsmål det er viktig å finne svar på, som

 • hvordan dere skal sørge for å få flest mulig til å komme på møtet.
 • hvem som skal delta og holde taler og informasjon på møtet.
 • at noen i tillegg må være ordstyrer på møtet. Hvem egner seg?
 • om det kan være en idé å filme møtet. Hvem skal gjøre det?

Lag planen og utform informasjonmateriellet.

Del 2: Taleskriving – fordel rollene

 1. Representant for utbygger av vindkraftverket: Du skal legge fram hvorfor du mener det er nødvendig med utbyggingen. Sammen med rådgiverne dine skal du planlegge innhold og form på talen. De ser på og kommer med gode råd når du øver på å holde talen.
 2. Grunneier: Du ser at du både kan vinne og tape på utbyggingen, og du slites mellom egen vinning og miljøhensyn. Rådgiverne dine hjelper deg med å sette opp fordelene og ulempene ved utbyggingen, og de kommer med gode råd underveis når du utformer talen.
 3. Innbygger som er for vindkraftverket: Du skal legge fram dine egne meninger og begrunne disse godt. En gruppe venner hjelper deg med å utforme talen/innlegget. De ser på og kommer med gode råd når du øver på å holde talen.
 4. Innbygger som er imot vindkraftverket: Du skal legge fram dine egne meninger og begrunne disse godt. En gruppe venner hjelper deg med å utforme talen/innlegget. De ser på og kommer med gode råd når du øver på å holde talen.
Tips til grunneier

Dette er forslag til noen momenter som kan tas med i talen. Finn gjerne på egne eller fyll ut disse:

 • Du har interesser i noen næringsaktiviteter som blir påvirket av vindturbinene.
 • Klimaendringene har du allerede merket på kroppen. Du ser med bekymring på utviklingen og har fått et personlig engasjement for å utvikle flere måter å produsere ren energi på.
 • Du blir tilbudt en pen erstatningssum for å frigjøre areal til vindturbinene. Pengene vil du kunne bruke til å investere i andre tiltak som vil være bra for miljøet. Dessuten har andre i familien også interesse i at det blir utbetalt en stor erstatningssum.
 • På den annen side ønsker et av barna dine å overta eiendommen. Det voksne barnet ditt har planer som ikke vil kunne gjennomføres hvis det settes opp vindturbiner. Hen ønsker å overta og drive eiendommen videre slik den er i dag. Du opplever at dette kan utvikle seg til en familiekonflikt.
 • Det er en del fugler i området som vil få hekkingen forstyrret, og som kan bli negativt påvirket av vindturbinene. Området er også et populært turområde, og lokalbefolkningen har opprettet protestgrupper mot vindturbinene.

For alle som skal holde tale eller innlegg gjelder følgende:

 • Skriv ned fem punkter dere mener bør være med i talen. Hvordan innleder dere, hvilke argumenter skal dere bruke, og hvordan avslutter dere talen?
 • Skriv ned tre punkter dere mener er viktige å tenke på for at talen skal påvirke tilhørernes standpunkt. Hvilke retoriske grep vil dere bruke? Er det måter å argumentere på som er uheldige?
 • Tenk over rollen du har. Hva forventer tilhørerne fra deg? Hvordan kan du styrke din troverdighet (etos)?
 • Skriv deretter talen. Når dere skal holde talen: Husk at stemmebruk og kroppsspråk også påvirker hvordan det du sier blir oppfattet.

Del 3: Gjennomføring

Gjennomfør folkemøtet. En i planleggingsgruppa skal være ordstyrer. De som ikke skal holde taler eller innlegg, er publikum.

Husk at det er mulig å stille spørsmål til de som har hatt taletid på et folkemøte. Det er lurt at dere som er publikummere, velger om dere vil være for eller imot på forhånd. Da er det lettere å engasjere seg og stille spørsmål underveis. Dere kan også fordele noen roller dere imellom. Her kan man for eksempel være politikere i kommunen, grunneiere, medlemmer i interesseorganisasjoner, miljøverngrupper etc.

Del 4: Vurdering

Diskuter i klassen:

 • Hvordan fungerte gjennomføringen av folkemøtet?
 • Hvilke taler og innlegg virket mest overbevisende, og hvorfor?
CC BY-SASkrevet av Marthe Moe, Inga Berntsen Rudi og Randi Helene Tillung.
Sist faglig oppdatert 19.02.2020

Læringsressurser

Taler