Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Se nærmere på festtalen

Oppgave 1

Oppsummeringsspørsmål (og litt refleksjon)

Les fagteksten om festtalen svar på spørsmålene:

 1. Nevn tre-fire ulike typer festtaler.
 2. Festtalen skal både underholde og overbevise. Men hvilket formål er viktigst? Grunngi svaret.
 3. Hvordan skiller argumentasjonen i en festtale seg fra argumentasjonen i en politisk tale?
 4. Nevn noen formelle regler som gjelder for festtaler.
 5. Hvordan kan vi lage en festtale som fenger? Nevn noen "knep".

Relatert innhold

Hvordan kan du bygge opp en festtale, og hva bør og kan talen inneholde?

Oppgave 2

Humor som passer til situasjonen

Se på det korte klippet nedenfor og jobb med spørsmålene:

Kairos (talesituasjonen):

 • Hva slags fest eller tilstelning er det vi får se i klippet?
 • Hva slags lokale foregår festen i?
 • Hva forteller oss at dette er en formell situasjon?
 • Hvem er taleren?
 • Hvem er publikum?
 • Har taleren en likeverdig, overordnet eller underordnet rolle overfor tilhørerne?
 • Hva slags emner passer det dårlig å snakke om på en slik fest, og hva slags ord og uttrykk bør vi unngå?

Aptum (det som er passende)

 • Hva er formålet med den lille historien vi får høre?
 • Hva er det ungdommen som forteller historien, spøker med?
 • Passer humoren til situasjonen? Hvorfor (ikke)?

Aptum

Begrepet áptum er hentet fra latin og betyr "det som er passende".

Talerens ord skal passe til emne, talesituasjon, publikum og til taleren selv.

I tillegg skal de enkelte delene av talen henge godt sammen og utgjøre et harmonisk hele.

Kilde: Eide, T. (1990) Retorisk leksikon. Oslo: Universitetsforlaget.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Taler