Hopp til innhold

Verktøy og mal

Overtidstillegg – regnearkkommandoen SUMMER()

Ofte når vi holder på med regneark, skal vi summere innholdet i flere regnearkceller. Det gjør vi enklest med kommandoen SUMMER().
Regneark der fast månedslønn, overtidslønn og reisegodtgjørelse er skrevet inn. Overskriftene står i kolonne A og tallene i kolonne B. I fjerde rad er tallene summert til 47800 kroner. Skjermutklipp.

Vi tenker oss at vi har et regneark der vi har celler med fast månedslønn, overtidslønn og reisegodtgjørelse. (Reisegodtgjørelse er tilbakebetaling av utlegg en arbeidstaker har hatt i forbindelse med reiser i jobbsammenheng.) Se bildet. I celle B4 ønsker vi å finne den totale for denne måneden. Vi kan gjøre det ved å legge sammen de tre cellene over med formelen =B1+B2+B3 i celle B4. Alternativt kan vi bruke funksjonen SUMMER() slik:

=SUMMER(B1:B3)

Regneark der fast månedslønn, overtidslønn og reisegodtgjørelse er skrevet inn. Overskriftene står i kolonne A og tallene i kolonne B. I fjerde rad er tallene summert til 47800 kroner. Formelen i cellen der tallene er summert er =SUMMER(B1:B3). Skjermutklipp.

Se det andre bildet. Formelen legger sammen innholdet av cellene fra og med celle B1 til og med celle B3. Tegnet kolon i formelen betyr at det kommer et intervall eller et område. Dette ser ikke veldig mye enklere ut enn den første formelen, men tenk om det er 50 celler som skal summeres!

Spørsmål

Vi ønsker å summere cellene B1 til og med B50 og få resultatet i celle B51. Hva skriver vi i celle B51 da?

Fasit

=SUMMER(B1:B50)

En annen ting er at regnearkprogrammene ofte har en snarvei for å få til dette. Oppskriften er vanligvis slik:

  • Marker den cellen der summen skal stå.
  • Trykk på verktøyknappen for summering (ofte markert med tegnet Σ).
  • Marker med musepekeren de cellene som skal summeres. (Ofte kommer det automatisk opp forslag med ferdigmarkerte celler.)
  • Trykk "Enter" på tastaturet.

Eksempel: overtidstillegg

Ellinor har en fast månedslønn på 42 175 kroner. Antallet timer per måned er 162,5. En måned arbeidet Ellinor 5 timer overtid med 40 prosent tillegg i timelønnen og 7 timer overtid med 100 prosent tillegg i timelønnen.

Oppgave

Regn ut samlet bruttolønn for denne måneden.

Tips

Husk å starte med å lage et inndataområde der du skriver inn så mange av tallene fra oppgaveteksten som mulig. Regn ut den vanlige timelønnen først. Det kan også være lurt å regne ut to vekstfaktorer før du begynner på selve lønnsutregningen.

Løsningsforslag
Rekneark der inndataområdet omfattar månadslønn, tal på timar per månad, to ulike overtidstillegg i prosent (40 og 100 prosent) og tal på overtidstimar med dei to ulike overtidstillegga. Ut i frå dette er timelønn, overtidslønn med 40 prosent, overtidslønn med 100 prosent og samla lønn rekna ut. Overskriftene står i kolonne A og tala i kolonne B. Formlene for kolonne B er vist til høyre. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Legg spesielt merke til utregningen av overtidslønnen. Her er det brukt vekstfaktor slik at overtidslønnen blir funnet direkte. I celle B14 skal tallene i cellene B11 til og med B13 legges sammen. Da kan vi bruke kommandoen SUMMER() i stedet for å skrive inn hver celle som skal legges sammen. Prøv å bruke verktøyknappen for summering i regnearket når du skal lage formelen i stedet for å skrive den inn manuelt.

Oppgave

Det er nå lett å finne lønn for en annen måned ved å endre inndataene. Måneden etter arbeidet Ellinor 6 timer overtid med 40 prosent tillegg og 6 timer overtid med 100 prosent tillegg.
Finn bruttolønnen hennes denne måneden.

Fasit

Bruttolønnen denne måneden var 47 469,58 kroner.

I mange oppgaver skal du bruke regneark. Dersom du gjør et skikkelig arbeid med regnearket i starten, kan du bruke det samme regnearket i mange oppgaver bare ved å gjøre små endringer.

Filer

Laptop og eple. Foto.

Ting å lære seg om regneark

Vis innhold

Regnearkfunksjonen SUMMER()

Eksempel:

=SUMMER(B1:B10)

Formelen gir summen av regnearkcellene fra og med B1 til og med B10. Regnearkprogram har som regel en verktøyknapp for dette.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 03.08.2021

Læringsressurser

Regnearkkurs: Lønn og sparing