Hopp til innhold

Verktøy og mal

Feriepenger: regnearkfunksjonen HVIS()

Feriepengene til en arbeidstaker blir regnet ut med to ulike satser som avhenger av alderen til vedkommende. Hvordan kan vi få regnearket til å regne rett ut ifra alderen?

Feriepenger

Småbåt som har ankra opp i fjordlandskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alle arbeidstakere i Norge har krav på feriepenger. Feriepengene blir betalt ut av arbeidsgiver i stedet for lønn når du har ferie. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av det man har fått som lønn året før ferien blir avviklet, minus feriepenger dette året. (Det blir ikke utbetalt feriepenger av feriepenger.) Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.

Vi skal bruke et regneark til å regne ut feriepengene. Vi ønsker et regneark vi kan bruke flere ganger der vi vil endre på så lite som mulig for hver gang vi skal legge inn en ny lønn. Utfordringen er at prosentsatsen for feriepengene varierer med alderen til arbeidstakeren.

Veivalg i regneark med funksjonen HVIS()

Dersom vi skulle ha lagd et Python-program som regner ut feriepengene, ville vi ha brukt en if-setning som tester på alderen til arbeidstakeren for å avgjøre om prosentsatsen skal være 10,2 prosent eller 12,5 prosent. Vi gjør tilsvarende i regneark ved å bruke funksjonen HVIS() i den cellen der vi regner ut feriepengene. Ved hjelp av denne funksjonen kan vi teste på om lønnsmottakeren er over 60 år, og deretter blir utregningen av feriepengene gjort med rett prosentsats. Det krever at vi legger inn alderen på lønnsmottakeren i en av cellene. (I det tilsvarende Python-programmet må brukeren av programmet skrive inn alderen.)

Med funksjonen HVIS() vil regnearket fungere slik: Dersom alderen er over 60 år, bruker vi 12,5 prosent i utrekningen. Ellers bruker vi 10,2 prosent i utregningen. Funksjonen bruker vi slik:

HVIS(Vilkår; Gjør slik dersom vilkåret er oppfylt; Gjør slik dersom vilkåret ikke er oppfylt)

Vilkår: I eksempelet her kan vilkåret være at alderen er større enn 60.
Gjør slik dersom vilkåret er oppfylt: Her vil det være å regne ut feriepengene med 12,5 som prosentsats.
Gjør slik dersom vilkåret ikke er oppfylt: Her vil det være å regne ut feriepengene med 10,2 som prosentsats.

Eksempel

I 2018 hadde Eline til sammen utbetalt 495 600 kroner fra arbeidsgiveren sin. Av dette var 48 100 kroner feriepenger. Eline er 61 år. Vi ønsker å finne ut hvor mye feriepenger Eline har krav på fra arbeidsgiveren sin i 2019.

Oppgave

Sett opp et regneark med et inndataområde som inneholder alle opplysningene man trenger for å regne ut feriepengene for 2019 uavhengig av hva alderen til Eline er. (Det skal bli fem tall til sammen.)

Løsningsforslag
Regneark der samlet lønn og feriepenger i kroner for 2018, 495600, feriepenger i kroner i 2018, 48100,  feriepengesats over 60 år i prosent, 12,5, feriepengesats opp til 60 år i prosent, 10,2, og alder på arbeidstaker, 61,  er skrevet inn. Overskriftene står i kolonne A og tallene i kolonne B.  Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu
Regneark der inndata er samlet lønn og feriepenger i kroner for 2018, 495600, feriepenger i kroner i 2018, 48100,  feriepengesats over 60 år i prosent, 12,5, feriepengesats opp til 60 år i prosent, 10,2, og alder på arbeidstaker, 61,  er skrevet inn. Overskriftene står i kolonne A og tallene i kolonne B.  Nedenfor er feriepengegrunnlaget og selve feriepengene for 2019 regnet ut. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

I regnearket i bilde 2 har vi regnet ut feriepengene for Eline.

Oppgave

Hva skal vi skrive i rute B9 for å få regnet ut feriepengegrunnlaget, altså det tallet som feriepengene skal regnes ut ifra?

Fasit

Vi må trekke feriepengene for fjoråret fra den samlede lønnen. Da må vi skrive

=B2-B3

i celle B9.

Nedenfor har vi trykket på "Vis formler" i det ferdige regnearket. Legg merke til formelen i celle B10.

Regneark der inndata er samlet lønn og feriepenger i kroner for 2018, 495600, feriepenger i kroner i 2018, 48100,  feriepengesats over 60 år i prosent, 12,5, feriepengesats opp til 60 år i prosent, 10,2, og alder på arbeidstaker, 61,  er skrevet inn. Overskriftene står i kolonne A og tallene i kolonne B.  Nedenfor er feriepengegrunnlaget og selve feriepengene for 2019 regnet ut. Til høyre er formlene i kolonne B vist. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Prøv å skrive en forklaring på hva som skjer i celle B10.

Løsningsforslag

Kommandoen HVIS() tester først om innholdet i celle B6, altså alderen, er mindre enn 61. Dersom den er det, vil resultatet i celle B10 bli utregningen av B9 (feriepengegrunnlaget) multiplisert med innholdet av B5 (prosentsatsen til og med 60 år) delt på 100. Dersom alderen ikke er mindre enn 61, vil resultatet bli innholdet av B9 multiplisert med innholdet av B4 delt på 100. Forskjellen fra den første utregningen er at vi multipliserer med innholdet av rute B4 i stedet for B5.

Vi har altså to mulige resultater i rute B10. Det er innholdet av rute B6, alderen på lønnsmottakeren, som fastsetter hvilken av utregningene som skal brukes.

Lag regnearket som regner ut feriepengene til Eline. Test hva hun ville ha fått i feriepenger dersom hun hadde vært 59 år.

Filer

Laptop og eple. Foto.

Ting å lære seg om regneark

Vis innhold

Regnearkfunksjonen HVIS()

Eksempel:

=HVIS(B1<0; B2+B3; B2-B3)

Formelen gir resultatet av B2 + B3 dersom B1 er mindre enn 0. Dersom B1 ikke er det, gir formelen resultatet av B2 – B3.

Merk at vi bruker semikolon for å skille de tre delene inne i parentesen.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal, Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Regnearkkurs: Lønn og sparing