Hopp til innhold

Konstruksjons- og styringsteknikk (TP-TIP vg1)

Tegningsforståelse

Som regel visualiserer vi det uferdige produktet ved hjelp av bilder, enten i form av en fysisk modell, i form av foto eller video eller i form av tegninger.

Flytskjema

På samme måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng for å komme fram til målet, gir flytskjemaene oss muligheter til å lære prosessene å kjenne før vi går ut i fabrikken.

Læringsressurser

Flytskjema

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter