Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Musikk som aktivitet

Kari på Åkertunet kommer fra en familie som er opptatt av musikk, så musikk har alltid vært viktig for henne. Musikk er noe de fleste kan ha glede av, men evnen til å synge og spille selv kan variere.

Kari og mange andre med utviklingshemming kan ha stor glede av musikk. Noen kan ha glede av å spille og synge selv, og de fleste kan ha glede eller nytte av å lytte til musikk.

Kari på Åkertunet

Kari er 21 år og bor på Åkertunet. Hun har en utviklingshemming, men er ganske selvhjulpen. Da hun bodde hjemme, fikk hun hjelp til det meste. Derfor har hun liten trening i å rydde, vaske og andre ADL-ferdigheter. Hun trenger tilsyn til blant annet generell hygiene som tannpuss, stell av håret og dusjing. Hun har noe begrenset ordforråd, men har god språkforståelse.

Undersøk hvilke tilbud som finnes for å oppleve musikk i din kommune.

Beskriv et tiltak du vil foreslå for Kari, slik at hun kan få en god musikkopplevelse. Kari spiller ikke selv instrument.

Musikkterapi

Her kan du se en film som viser hvordan musikk kan brukes som terapi:

Sist oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap