Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

På tur med beboerne i bofellesskapet

Ingrid og Kristoffer har helgevakt og planlegger en tur med beboerne i bofellesskapet.

LK06

Denne helga er det også en helsefagarbeiderelev her, og de har derfor en god mulighet til å gjennomføre en aktivitet med alle beboerne. De blir enige om å legge turen til en gapahuk som ligger i gangavstand fra bofellesskapet. Det går en tursti dit som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Ingrid og Kristoffer blir enige med beboerne om å lage skikkelig turmat som de tror kan smake godt for alle.

Oppgave:

Del klassen i grupper på tre. Hver gruppe skal planlegge og legge til rette for den maten turgåerne skal spise på denne turen. Finn inspirasjon fra lenkene som ligger til høyre.

Dra på tur – enten med ei gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller med hele klassen.

Undersøk om det finnes et turområde i deres nærmiljø som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Tilbered og server turmaten ute, og forklar hvorfor dette kan være en god opplevelse for denne brukergruppa.

Her blir dere kjent med noen av beboerne:

Kari på Åkertunet

Kari er 21 år og bor på Åkertunet. Hun har en utviklingshemming, men er ganske selvhjulpen. Da hun bodde hjemme, fikk hun hjelp til det meste. Derfor har hun liten trening i å rydde, vaske og andre ADL-ferdigheter. Hun trenger tilsyn til blant annet generell hygiene som tannpuss, stell av håret og dusjing. Hun har noe begrenset ordforråd, men har god språkforståelse.

Lea på Åkertunet

Lea er 25 år og har autisme. Det er vanskelig for henne å fungere sammen med andre mennesker, og hun har et stort behov for at dagene skal være forutsigbare. Språket hennes er normalt, men hun har likevel problemer med å snakke med andre. Atferden hennes er preget av gjentakelser og ritualer.

Hun har nær kontakt med sin familie, som er foreldrene og søsknene. Hun har støttekontakt.

Helge på Åkertunet

Helge er 22 år og har Prader-Willis syndrom. Han sliter med overvekt og har lærevansker. Han arbeider ved en tilrettelagt arbeidsplass, men motivasjonen til å arbeide er variabel. Han liker å mekke biler og trives i sosialt fellesskap. Han har god kontakt med familien sin, som består av mor og far som er skilt, og tre søsken.

Kirsti på Åkertunet

Kirsti er 28 år og har flere interesser. Hun er spesielt glad i å ri, og besøker et ridesenter to ganger i uka. Hun føler tilhørighet til det sosiale miljøet der.

Kirsti har en utviklingshemning på grunn av en hjerneskade. Hun er blind og har svekket konsentrasjonsevne. Hun har kontakt med andre synshemmede, blant annet fordi hun deltar i aktiviteter som Norges Blindeforbunds Ungdom arrangerer. Hun har familie som bor i nærmiljøet.

Sist oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap