Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

På fisketur med Kari

Ingrid synes det er viktig at beboerne får prøve seg på nye aktiviteter, slik at de skal utvikle seg og oppleve mestring. Nå planlegger hun å invitere Kari med på isfiske.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgave:

Gå sammen to og to og planlegg en tur på isfiske for en som har et bistandsbehov.

  • Hvilket utstyr trenger dere?
  • Hvilken påkledning foreslår dere?
  • Hvilke forberedelser må dere gjøre (for eksempel tillatelser)?

Kanskje finner dere tips her: Fisking for nybegynnere

Dere kan gjerne invitere med dere en som har et bistandsbehov på en slik tur – en eldre person, en som sliter med sin psykiske helse, eller en som har en form for nedsatt funksjonsevne. Dere kan også gjennomføre turen som en klasseaktivitet.

Hvorfor kan en slik opplevelse være positiv? Hvordan vil dere legge til rette for at brukeren skal kunne oppleve mestring og glede gjennom denne aktiviteten?

Her blir du mer kjent med Kari:

Kari på Åkertunet

Kari er 21 år og bor på Åkertunet. Hun har en utviklingshemming, men er ganske selvhjulpen. Da hun bodde hjemme, fikk hun hjelp til det meste. Derfor har hun liten trening i å rydde, vaske og andre ADL-ferdigheter. Hun trenger tilsyn til blant annet generell hygiene som tannpuss, stell av håret og dusjing. Hun har noe begrenset ordforråd, men har god språkforståelse.

Sist oppdatert 11.11.2018
Skrevet av Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap