Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pesta kommer!

Svartedauden var en pest som ramma hele Europa og som utrydda hele bygdelag i Norge på 1300-tallet. Sammenlikn Theodor Kittelsens tegninger av Pesta med maleriet Die Pest av den sveitsiske kunstneren Arnold Böcklin, og studer et moderne bilde.

Oppgave 1

 1. Beskriv motivene i Theodor Kittelsens tre illustrasjoner.

 2. Hvor er kvinnen i det midterste bildet på bildet på vei?
 3. Hva er det kvinnen personifiserer?
 4. Kvinnen bærer på ei rive og en sopelime. Hvilken symbolsk betydning har disse gjenstandene?
 5. Hva skjer når Pesta kommer fram dit hun skal?
 6. Hva slags motiv velger Kittelsen å vise: øyeblikket før epidemien bryter ut, hvordan sykdommen rammer, eller konsekvensene av pesten?
 7. Hvilke virkemidler bruker Kittelsen for å få fram det skremmende og farlige ved pesten i disse bildene?
Person med ljå og sorte hull til øyne flyr på en drage inn i en gate med døde mennesker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

I perioden 1347-1353 ramma Svartedauden etter hvert hele Europa. Sammenlikn Kittelsens tegninger med maleriet Die Pest av den sveitsiske kunstneren Arnold Böcklin (1827-1901).

 1. Hva har bildene felles?
 2. Hva er ulikt i personifiseringa av sykdommen?
 3. Hvilke virkemidler bruker Böcklin for å få fram det dystre og skremmende i bildet sitt?
 4. Hvordan kan vi se at disse bildene er inspirert av folkediktninga i to ulike nasjoner?

Oppgave 3

Studer dette fotografiet som senere ble brukt i en reklameplakat for klesfirmaet United Color of Benetton: The Face of AIDS

 1. Hvordan framstilles pesten i dette bildet?
 2. Hvorfor tror du Benetton valgte å bruke slike bilder i sin reklame?
 3. Det er blitt hevdet at dette bildet var med på å endre folks oppfatning av aids. Hva tror du grunnen til det kan være?
 4. På hvilken måte er komposisjonen med på å forsterke budskapet i bildet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 18.10.2018

Læringsressurser

Pesten kommer