Hopp til innhold

Fagstoff

William Shakespeare

William Shakespeare (1564–1616) blir ansett som Englands største poet og dramatiker. Blant de mest kjente verka hans finner vi Hamlet, Macbeth og Romeo og Julie.

Selv om Shakespeare er verdenskjent, vet vi lite om ham. Han ble født i landsbyen Stratford-upon-Avon, som på Shakespeares tid lå fire dagsreiser fra London. Trolig var han elev ved den lokale King’s New Grammar School, der gutter lærte å lese og skrive. Videre vet vi at han gifta seg med åtte år eldre Anne Hathaway da han var atten år, og at de fikk tre barn: Susanna og tvillingene Hamnet og Judith. Hamnet døde da han var 11 år gammel.

Skuespiller og forfatter

Vi vet ikke nøyaktig når Shakespeare dro til London for å bli skuespiller, men det er dokumentert at han opptrådte for dronning Elizabeth I. I 1594 står han dessuten oppført som aksjonær i et teaterselskap kalt Lord Chamberlain’s Company og i 1599 som eier av Globe Theatre.

Ei stilling som skuespiller og dramatiker ved kongens hoff var lønnsom. Vi tror at det berømte skuespillet hans, Macbeth, ble skrevet som en hyllest til beskytteren hans, kong James I. Shakespeare skal ha skrevet nær førti litterære verk, blant dem tragedier som Romeo og Julie og Hamlet og komedier som En midtsommernattsdrøm. I tillegg skrev han 154 sonetter, som er dikt på ei spesiell form.

Hamlet

Hamlet er en av Shakespeares mest berømt tragedier. Plottet er lånt fra et dansk, eller muligens irsk, sagn. Shakespeare utvikler dette sagnet til et drama som handler om menneskets kamp mot egen ufullkommenhet og sårbarhet. Som humanist er Hamlet først og fremst opptatt av å forstå den menneskelige natur.

Dramaet har alle de ingrediensene som hører hjemme i en spennende tragedie: drap, selvmord, spøkelser, hevn, falsk identitet, uoppfylt kjærlighet, galskap, sverdkamper og en forvirra protagonist som blir forrådt. Dette får selvsagt fatale konsekvenser. I den forvirra sinnstilstanden sin blir Hamlet et bilde på menneskelige svakheter, motsetninger, tro og frykt. Han slites mellom ønsker om hevn og forløsning, mellom liv og død. Det er dette som kommer til uttrykk i det berømte sitatet: "Å være eller ikke være, det er spørsmålet".

Tidløst om det å være menneske

Shakespeare har blitt omtalt som "han som fant opp humanismen". Selv om Shakespeares drama kan virke nokså melodramatiske for oss i dag, gir de et godt inntrykk av det diktere i denne perioden var opptatt av: menneskesinnets kompleksitet og kampen mot indre krefter. Han gjør det dessuten på en måte som vi kan identifisere oss med. Derfor blir Shakespeares drama fortsatt oppført på teatre verden over, ofte i moderne språkdrakt og satt inn i en nåtidig kontekst.

Kilde

Smidt, K.: William Shakespeare i Store norske leksikon. Henta 11. januar 2023 fra https://snl.no/William_Shakespeare

CC BY-SASkrevet av Jan-Louis Nagel.
Sist faglig oppdatert 06.03.2017

Læringsressurser

Humanisme og renessanse 1350-1600