Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To oppgaver til fagsamtale om språk

Her finner du to oppgaver som kan skape interessante fagsamtaler om språklige emner. Til hver oppgave får du pensum, tekstutvalg og hjelpespørsmål. I tillegg finner du vurderingskriterier helt nederst.
Gravstein på en kirkegård. Gravsteinen har teksten "Norsk Born app. 1350, Died ?" Manipulert Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For mye engelsk i norsk språk?

Oppgavene du kan velge mellom under, har vedlegg som skrevet på 1800- og 1900-tallet. Alle handler om språkutvikling og framtida for norsk språk. Før du begynner å lese disse, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan situasjonen er i dag.

 1. Se episoden For mye engelsk i norsk språk? fra Debatten på NRK.

 2. Noter argumenter debattantene kommer med, mens du ser programmet.

 3. Diskuter følgende problemstilling i klassen: Er det for mye engelsk i norsk språk?

Oppgave 1. Språket – bare et verktøy eller en verdi i seg selv?

NB! Les hele oppgaveteksten før du ser på vedleggene.

Problemstilling: Drøft hvordan synspunktene og argumentene til de to forfatterne avslører holdningene de har til

 • språk og demokrati

 • språk og sosiale forhold

 • språk og nasjonal eller kulturell identitet

 • språk og læring/skole

Kommentar: Du skal bruke eksempler fra tekstene når du drøfter. I drøftinga er det først og fremst språkholdningene slik de kommer fram i vedlegga du skal utforske og kommentere.

Hjelpespørsmål

 • Hva er hovedsynet i de ulike tekstvedleggene? Klarer dere å bli enige om dette i den påfølgende samtalen?

 • Hva mener de ulike forfatterne om spørsmålene under, og hva er hovedargumentene deres for hvert synspunkt? (NB: Ikke alle mener noe om alt.):

  • Bør språket og språkutviklinga styres i stor eller liten grad?

  • Er det talespråket eller skriftspråket som er viktigst for hvilken vei språket utvikler seg?

  • Er noen språk eller språkvarianter penere, renere eller viktigere enn andre?

  • Hvem bestemmer over språket – språkbrukerne eller språkeksperter og myndigheter?

  • Er det flertallet som bør bestemme over språkets utvikling?

  • Hva er språkets viktigste oppgave?
  • Er det viktig med et eget nasjonalspråk?
 • Er det holdninger og argumenter du er sterkt uenig i? Hvorfor?
 • Er det holdninger og argumenter du mener ikke ville holdt like godt i dag? Hvorfor?

Gode kilder / pensum

Relatert innhold

Fortellinga om hvordan norsk fikk to forskjellige skriftspråk, er rene eventyret. Bakgrunnen for den unike norske situasjonen oppstod på 1800-tallet.

Ivar Aasen via mesteparten av livet sitt til å skape et norsk skriftspråk. Hva var det som drev ham?

Oppgave 2. Aasen og Knudsen om engelskpåvirkning i dag

NB! Les hele oppgaveteksten før du ser på vedleggene.

Problemstilling: Hva hadde Aasen og Knudsen sagt om den påvirkninga engelsk har i dagens moderne norsk? Drøft spørsmålet og begrunn påstandene deres ved å vise til konkrete eksempler i vedleggene.

Du skal bruke disse fagbegrepene:

 • nasjonale, pedagogiske og demokratiske motiv

 • purisme

 • norvagisering

 • fornorsking

 • avløserord

 • normativ

 • deskriptiv

 • fri eller styrt språkutvikling

 • språknormering


Kommentar: Oppgava di er å forstå Aasens og Knudsens syn på språk, på det norske språket, og på påvirkning fra andre språk så godt som mulig. Du bør legge merke til synspunktene og argumentene deres, for du skal referere til dem når du drøfter hva Aasen og Knudsen ville ment om dagens språksituasjon og påvirkning fra engelsk. I samtalen bør du bruke fagbegrepene som er oppgitt.

Hjelpespørsmål

 • Hvilke holdninger har Aasen og Knudsen til forholdet mellom språk og nasjon, og hva er argumentene deres?

 • Hvorfor vil Aasen heller sammenlikne norsk med svensk enn med dansk?

 • Hva syns de to forfatterne om å låne ord fra andre språk?

 • Hvorfor er det Aasen kaller "almuespråket", "folkespråket" og språket hos "den mindre danna delen av folket" så viktig?

 • Ifølge Ivar Aasen – hva skal til for å kunne kalle noe "rent" norsk språk?

 • Hva skal til for å kunne kalle noe "rent" norsk språk ifølge Knud Knudsen?

 • Hvordan argumenterer Aasen for en rask språkreform, og hvordan argumenterer Knudsen for en mer forsiktig, gradvis språkreform?

 • Presenterer de to forfatterne eventuelle konsekvenser ved for stor utenlandsk påvirkning i språket? Eventuelt hvilke konsekvenser?

 • Er det noen holdninger og argumenter dere mener ikke ville holdt like godt i dag? Hvorfor?

Gode kilder / pensum

Relatert innhold

Fortellinga om hvordan norsk fikk to forskjellige skriftspråk, er rene eventyret. Bakgrunnen for den unike norske situasjonen oppstod på 1800-tallet.

Vurderingskriterier

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 30.04.2021

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler