Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To oppgaver til fagsamtale om litteratur

Her vil du finne to oppgaver som kan skape interessante fagsamtaler om relevansen til eldre litteratur. Til hver oppgave får du pensum, tekstutvalg og hjelpespørsmål. I tillegg vil du finne vurderingskriterier helt nederst.

Oppgave 1. Familien som tema i litteraturen før og nå

NB! Les hele oppgaveteksten før du ser på vedleggene. Du trenger ikke utforske alle vedleggene.

Problemstilling: Hvordan framstilles familien i de tre vedlagte tekstene? Sammenlikn tekstene og drøft den kulturhistoriske konteksten. Du skal velge minst tre av tekstene, og minst en av dem må være en tekst utgitt før år 2000.

Kommentar: Du skal bruke eksempler fra tekstene når du sammenlikner dem. I sammenlikninga er det først og fremst familietematikken du skal utforske. Når du skal drøfte den kulturhistoriske konteksten, bør du se på hvilken påvirkning konteksten har hatt for innhold og form i teksten.

Hjelpespørsmål:

 • Hvordan blir forholdet mellom far og barn beskrevet i de tre tekstene?

 • Vil du si at faren skildres på en positiv eller negativ måte? Begrunn med sitater fra tekstene.

 • Hvilken rolle spiller synsvinkelen historien er fortalt med for hvordan vi oppfatter de ulike karakterene i tekstene? Husk å bruke relevante fagbegreper om synsvinkel.

 • Skildres faren ved direkte eller indirekte personskildring? Begrunn svaret ditt ved å vise til sitater fra tekstene.
 • Hvilken rolle spiller begrepene ære, skam og ærlighet i de tre vedlagte tekstene? Utforsk spørsmålet ved å reflektere over den kulturhistoriske konteksten i tekstene.
 • Er de tre fedrene typiske for sin tid? Drøft spørsmålet ved å utforske den kulturhistoriske konteksten til tekstene.

Gode kilder/pensum:

Relatert innhold

Oppgave 2. Er litteratur fra renessansen og barokken gått ut på dato?

 • Vedlegg 1: "Å være eller ikke være" Utdrag fra Hamlet av William Shakespeare (1609) på Nationaltheateret.no.

 • Vedlegg 2: Om HamletNRK skole

 • Vedlegg 3: Aftensalme av Dorothe Engelbrektsdotter (1678)

Les de vedlagte tekstene og drøft om de er relevante i dag. Du skal konsentrere deg om tekstenes tema og den kulturhistoriske konteksten tekstene kom ut i, men du kan gjerne trekker tråder til moderne tekster du kjenner til.

Kommentar: Oppgava di er å lese tekstene og gjøre deg opp ei mening om hva de vil formidle til leseren. Deretter skal du drøfte om temaet er relevant for mennesker på 2000-tallet.

Hjelpespørsmål:

 • Hvordan syns dere døden framstilles i tekstene? Begrunn ved å vise til teksteksempler.

 • Og hvordan blir livet skildra? Begrunn ved å vise til teksteksempler.

 • Hva er temaet i de to tekstene? Sammenlikn dem og pek på likheter og forskjeller.

 • Mener dere temaet er allmenngyldig, altså at dette er noe moderne mennesker også reflekterer over?

 • Er det noen elementer i de to vedleggene som virker fremmede for det moderne mennesket? I så fall: Hvilke?

 • Er tekstene vanskelige å forstå for moderne tenåringer? Hva er det i så fall som gjør dem vanskelige?

Gode kilder/pensum

Relatert innhold

Vurderingskriterier

Filer

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 26.04.2021

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler