Hopp til innhold

Transport, logistikk og løfteoperasjonar (TP-TOL vg2) - BETA

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Kjøretøy og arbeidsutstyr

I dette emnet får du lære mer om kjøretøy og arbeidsutstyr. En lastebil for eksempel kan ha påmontert arbeidsutstyr som krokløfter eller bakløfter. Arbeidsutstyr kan også være en truck eller ei kran, eller det kan være enklere utstyr som jekketralle eller sekkehjul.

Manuelt arbeidsutstyr

Med manuelt arbeidsutstyr innenfor transport og logistikk mener vi ofte ikke-motoriserte hjelpemidler for å forflytte gods og varer, som ulike typer traller.

Manuelt arbeidsutstyr kan også være andre innretninger for å avhjelpe tungt fysisk arbeid innen logistikk og gods- og persontransport.

Læringsressurser

Manuelt arbeidsutstyr