Hopp til innhold

Kinesisk 2

Leksjon 12: Nyheter

Å lese nyheter på kinesisk kan gi en unik innsikt i kinesisk tankesett. Samtidig er språket som brukes i nyheter, nokså formelt og vanskelig tilgjengelig.

Læringsressurser

Leksjon 12: Nyheter