Hopp til innhold

Kinesisk 2

Leksjon 13: Forstå kinesisk politikk

Folkerepublikken Kina er en sosialistisk stat under ledelse av Kinas kommunistiske parti. Innsikt i det politiske systemet i Kina er viktig for å forstå mye av det som skjer i Kina, og hvordan Kina forholder seg til resten av verden.

Læringsressurser

Leksjon 13: Forstå kinesisk politikk