Hopp til innhold

Fagstoff

Nyrer og urinveier

Hvert døgn filtrerer nyrene dine 1200–1800 liter blod. Det gir omtrent 1,5 liter urin som blant annet inneholder nitrogenholdige avfallsstoffer fra forbrenning av proteiner. Hormoner fra hypofysen gir signaler til nyrene som sørger for at forholdet mellom vann og salter holdes mest mulig konstant.

Menn som står og tisser på offentlig toalett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nyrenes oppgave

Svett kvinne i singlet tømmer siste rest av vann fra ei flaske i munnen sin. Hun står i et ørkenlandskap hvor bakken sprekker opp. Foto.

Cellene i kroppen vår er avhengige av at og vanninnholdet rundt dem er stabile. Store endringer av dette miljøet kan føre til at cellene tar opp for mye vann og sprekker, eller at de avgir mer vann enn de bør, og skrumper.

Vi har flere reguleringsmekanismer som ivaretar et stabilt miljø, men det er først og fremst nyrene som regulerer osmolariteten og dermed vanninnholdet i kroppen. Nyrene gjør det altså mulig for oss å overleve under varierende forhold når det gjelder tilgang på vann og ulike salter.

Nyrene har også i oppgave å skille ut kroppsfremmede stoffer (for eksempel medikamenter) og avfallsstoffer som dannes under forbrenningen. Disse stoffene kan være giftige for kroppen hvis de ikke skilles ut. Avfallsstoffer omfatter blant annet urinstoff (urea/karbamid) som dannes ved nedbrytningen av proteiner, og gallesalter som dannes ved nedbrytningen av hemoglobin.

Cellene er også avhengige av at kroppens pH er stabil. Nyrene bidrar i denne reguleringen sammen med lungene. Når blodets pH er for lav, øker nyrene blant annet utskillelsen av H+-ioner for å unngå for lav pH.

Oppbygningen av nyrene og urinveiene

Urinen dannes i nyrene og ledes ut av kroppen gjennom urinveiene. De to nyrene våre ligger på hver sin side av ryggsøylen. Ytterst består nyrene av en rødaktig nyrebark som omslutter den indre nyremargen. Nyremargen inneholder pyramider. Hver pyramide er bred ut mot barken, mens spissen ender nederst i margen hvor den leder urinen ned i nyrebekkenet.

Tegnet snitt gjennom menneskets nyre. Illustrasjon.

Pyramidene består av en samling med urinproduserende enheter som kalles nefroner. I hver nyre er det cirka 1 million av disse nefronene.

Nefronene består av et kapillærnøste, en kapsel og en nyrekanal. Kapillærnøstet består av små blodårer. Disse er omgitt av en kapsel som kalles Bowmans kapsel. Kapselen går over i en nyrekanal som starter i nyrebarken og slynger seg videre dypt ned i nyremargen og opp til nyrebarken igjen.

 Gjennomskåret nyre. Illustrasjon.

De ulike områdene i kanalen har forskjellige funksjoner. Nyrekanalen er omgitt av blodårer som frakter filtrert blod fra nyrene. Flere nyrekanaler munner ut i samlerør som leder urinen ut i nyrebekkenet. Fra nyrebekkenet ledes urinen gjennom urinlederne til urinblæren. Urinen tømmes ut fra urinblæren og forlater kroppen gjennom urinrøret ved behov.

CC BY-SASkrevet av Tone Pedersen Rangul og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 04.06.2020

Læringsressurser

Urinsystemet