Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tørrfisk

Her lærer du om tørrfisk og lutefisk og hvordan du regner på utbyttet av produksjonsprosessen.
Tørrfisk som henger til tørk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tørking av fisk er en av de eldste konserveringsmetodene i Norge. Det er dokumentert at tørrfisk ble produsert fra vikingtida (ca. 800–1050 e.Kr.), men det er sannsynlig at det har vært tilvirket tørrfisk siden det ble etablert bosetting langs kysten ca. 8000 år f.Kr.

Tørrfisk er lufttørket fisk uten tilsetningsstoffer av noe slag. Tørrfisk henges på hjell, og avhengig av værforholdene tar det fra tre til fem måneder før fisken er tørr. Ved tørking forsvinner ca. 80 prosent av fiskens vanninnhold. Fisk kan henges som hel fisk som er sperret (satt sammen) to og to ved hjelp av sperregarn, eller som rotskjæring. Rotskjæring vil si at fisken splittes og ryggbeinet kappes av omtrent tre ledd bak gattet.

Norsk tørrfisk eksporteres til 30 ulike land. De viktigste markedene er Italia, Nigeria, Sverige, Kamerun, USA og Tyskland.

Her kan du se en film om hvordan rotskjæring og sperring foregår (YouTube).

Regneeksempler – tørrfisk

For å beregne levende vekt av tørrfisk multipliseres først produktvekta med en omregningsfaktor for tørrfisk og deretter med omregningsfaktoren for produktet sløyd uten hode.

For å finne ut den totale faktoren for å regne om tørrfisk av torsk til rund vekt gjør du slik:

tørrfiskfaktor· sløyd faktor = faktor til rundvekt4,27·1,5  =  6,405

Slik regner du ut hvor mye tørrfisk du får av en torskekvote på 63 750 kg:

63 750 kg6,405 = 9 953 kg

Om du har 600 kg ferdig tørket fisk og skal finne ut hvor mye dette var i rund levende vekt, gjør du slik:

600 kg tørrfisk·4,27 = 2 562 kg sløyd fisk 2 562 kg sløyd fisk· 1,5 = 3 843 kg rund fisk

Eller du kan ta

 600 kg tørrfisk · 6,405 = 3 843 kg rundfisk.

Ut fra dette eksempelet må du ha 3 843 kg rund levende vekt torsk for å få 600 kg tørrfisk. Vi kan også uttrykke dette som 15,6 % utbytte av levende vekt. Utbytte fra sløyd hodekappet torsk er 23,5 %.

Omregningsfaktorer for ulike fiskeslag

Tørrfisk faktor

Sløyd faktor

Faktor til rund vekt

Torsk

4,27

1,5

6,41

Brosme

4,17

1,4

5,84

Hyse

4,35

1,4

6,09

Sei

4,35

1,35

5,87

Lutefisk

Et produkt som tar utgangspunkt i tørrfisk, er lutefisk. 1 kg tørrfisk tilsvarer omtrent 5 kg fersk fisk. Luting er en prosess som består av forvanning, luting og ettervanning. Når denne prosessen er ferdig, har fisken blitt omtrent like tung som den var i fersk tilstand.

Regneoppgaver:


  1. Bildet øverst viser ni rotskjæringer. Vekta på fisken som sløyd hodekappet fisk var 47,3 kg. Hva veier den når den har blitt helt tørr?
    Hva var rund levende vekt?
  2. Bildet nederst på sida viser en variant av rotskjæring hvor ørebein og buker er kuttet bort. Tørrfisken som ligger på vekta, veier 671 gram. Tørrfiskfaktoren blir vurdert til 4,88. Hva ville denne fisken veid i rund levende vekt og sløyd hodekappet?
  3. Rotskjæringa på bildet nederst skal brukes til lutefisk. Hvor mange kg lutefisk kan vi forvente at det blir av 671 g tørrfisk?
Tørket fisk som ligger på ei vekt. Vekta viser 671 gram. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kyrre Pettersen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Prosent og prosentvis vekst