Hopp til innhold

Oppgave

Observasjoner av urinsystemet

I denne oppgaven får du mulighet til å finne ut mer om eliminasjon av urin. Her kan du også teste kunnskapene dine om både urin, urinveiene og urinveisinfeksjon.

 Toalettsymbol. Illustrasjon.

Oppgaver

 1. Hva er normal urinproduksjon?

 2. Forklar hva dehydrering betyr.

 3. Hvilke symptomer kan en pasient som er dehydrert, få?
 4. Forklar hva som menes med vannlatingsmønster.
 5. Hva kan hyppig vannlating være et tegn på?
 6. Hva betyr urinretensjon?
 7. Hva betyr urininkontinens?

 8. Hvilke faktorer påvirker urinlating?

 9. Hvilke observasjoner er nødvendige ved urinlating og av urinen?

 10. Forklar hva som er viktig dokumentasjon ved eliminasjon av urin.

 11. Hvordan kan du veilede til bevisste toalettvaner?

Test deg selv

Test deg selv i disse interaktive oppgavene om urinveisinfeksjon.

En feil oppstod ved lasting av H5P.
En feil oppstod ved lasting av H5P.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022
Skrevet av Birgit Flaten, Wenche Heir, Marit Smith Sørhøy og Siv Stai

Læringsressurser

Sykdom og plager i urinsystemet