Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Sykdom og plager i urinsystemet

Urinsystemet, som består av nyrene og urinveiene, har en viktig funksjon med å skille ut avfallsstoffer og regulere væskebalansen i kroppen. Infeksjoner og andre sykdommer kan ramme organene i urinsystemet og gi ulike symptomer og plager.

Læringsressurser

Sykdom og plager i urinsystemet