Hopp til innhold

Fagstoff

Firkanter

Hvilke forskjellige typer firkanter har vi?

Nedenfor ser du noen firkanter som vi ofte støter på.

I et trapes er minst to sider parallelle.

I et parallellogram er motstående sider parallelle.

I et rektangel er alle fire vinklene rette.

I en rombe er alle sidene like lange.

Et kvadrat er en regulær firkant. Alle vinklene er rette, og alle sidene er like lange.

Legg merke til at et kvadrat også er en rombe, et rektangel, et parallellogram og et trapes! Hvilke andre betegnelser kan du sette på et rektangel?

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 10.09.2018

Læringsressurser

Mangekanter og sirkler