Hopp til innhold

Fagstoff

Polygoner

Et polygon er det samme som en mangekant.

Et enkelt polygon er en figur vi får i planet når vi trekker linjestykker mellom punkter i planet på en slik måte at linjestykkene

- danner én lukket kurve

- ikke skjærer hverandre

Enkle polygon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis linjestykkene skjærer hverandre, er polygonet ikke enkelt. Det er likevel vanlig å sløyfe betegnelsen enkelt, slik at når vi snakker om et polygon, eller en mangekant, så mener vi et enkelt polygon.

Navnet polygon, eller mangekant, brukes både om det avgrensede, lukkede området i planet som linjestykkene danner, og også bare om selve linjestykkene.

Linjestykkene kalles for sider eller kanter. En trekant har tre kanter. Det er alltid like mange hjørner som kanter, derfor kalles også en trekant for et triangel, tre hjørner. Videre har vi firkant, femkant (pentagon), sekskant (heksagon) osv.

Maleriet "Uten tittel" fra 1916. Malt av Kasimir Malevitsj. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 26.10.2018

Læringsressurser

Mangekanter og sirkler