Hopp til innhold

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Elever, lærlinger og ansatte har rett til et trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. For elever reguleres dette av opplæringsloven, for ansatte av arbeidsmiljøloven. Helse, miljø og sikkerhet krever godt samarbeid mellom lærere og elever, arbeidsgiver og ansatte.

HMS for elever

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten – også for deg som elev på din skole. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.

Læringsressurser

HMS for elever