Hopp til innhold

Konseptutvikling og programmering (IM-IKM vg1)

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Elever, lærlinger og ansatte har rett til et trygt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. For elever reguleres dette av opplæringsloven, for ansatte av arbeidsmiljøloven. Helse, miljø og sikkerhet krever godt samarbeid mellom lærere og elever, arbeidsgiver og ansatte.

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS – helse, miljø og sikkerhet.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren