Hopp til innhold

Fagartikkel

Viertesth göökte almetji jïjtsevoeth

Lïerh guktie maahtah göökte almetji jïjtsevoeth viertiestidh.


Sist faglig oppdatert 24.11.2020
Skrevet av Liv Karin Joma

Læringsressurser

Guktie buerebelakan tjaeledh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter