Hopp til innhold

Fagstoff

Viertesth göökte almetji jïjtsevoeth

Lïerh guktie maahtah göökte almetji jïjtsevoeth viertiestidh.


CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 24.11.2020

Læringsressurser

Guktie buerebelaakan tjaeledh