Hopp til innhold

Fagartikkel

Guktie appelle-hammoej bïjre tjaeledh

Daesnie raerieh guktie datne maahtah appelle-hammoej bïjre tjaeledh.

Sist faglig oppdatert 24.11.2020
Skrevet av Liv Karin Joma og Åsa Abusland

Læringsressurser

Guktie buerebelakan tjaeledh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter