Hopp til innhold

Fagstoff

Guktie appelle-hammoej bïjre tjaeledh

Daesnie raerieh guktie datne maahtah appelle-hammoej bïjre tjaeledh.
CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 24.11.2020

Læringsressurser

Guktie buerebelaakan tjaeledh