Hopp til innhold

Fagstoff

Utforsking i teknologi- og industrifag

I naturfag skal du utforske en problemstilling knyttet til teknologi- og industrifag. Lag en problemstilling, gjør undersøkelser, og presenter det du har funnet ut.
Elev som arbeider ved en dreiebenk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Finn ut sammen hva dere skal utforske

Det er vel mest spennende å utforske noe du eller dere i klassen selv har lyst til å finne ut? Når dere skal finne en problemstilling selv, er det lurt å bruke god tid på å finne ut hva denne problemstillingen skal være.

Slik kan du jobbe utforskende

Denne siden gir deg tips til hvordan du kan komme i gang med utforsking, og hvordan du kan legge opp arbeidet.

Ta utgangspunkt i viktige temaer i teknologi- og industrifag

Lag en problemstilling som tar utgangspunkt i sentrale temaer i teknologi- og industrifag, men der du trenger kunnskaper og ferdigheter fra naturfag:

  • Hvordan kan produksjon, bruk og avfallshåndtering av produkter og komponenter påvirke klima og miljø?
  • Hvordan kan energiløsninger og teknologi bidra til å redusere klima- og miljøbelastninger?
  • I hvilke sammenhenger kan teknologi skape nye problemer?
  • Kjenner du til problemområder eller utfordrende oppgaver/operasjoner i ditt framtidige yrke? Kanskje du kan arbeide med forslag til løsninger som kan forbedre eller forenkle situasjonen/arbeidsprosessen?

Forslag til utforskingsoppgaver

Samarbeid med bedrifter eller kommunen

Å utforske med utgangspunkt i et oppdrag kan være motiverende. Ta kontakt med lokale bedrifter eller kommunen. Kanskje de trenger hjelp til å finne ut noe?

På siden til Lektor 2 Naturfagsenteret finner dere mange eksempler på oppdrag, fra både offentlige virksomheter og private bedrifter. Oppdragene kan brukes som de er, eller som inspirasjon til å lage egne oppdrag. Ta kontakt med lokale aktører. Kanskje dere kan få til et samarbeid?

Lag oppdrag selv

Hvis dere ikke får noen utenfor skolen til å gi dere oppdrag, kan dere lage oppdrag til hverandre. La noen ta rollen til ledelsen i en bedrift. Disse lager et oppdrag som andre i klassen skal løse. Legg opp dette så realistisk som mulig, med oppdragsbrev, møter med rapportering underveis i prosessen og en sluttpresentasjon når utforskingen er avsluttet.

Opplegg på NDLA

I dette emnet ligger noen forslag til opplegg. Dere kan bruke dem som de er eller lage en egen vinkling på dem.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 06.10.2020

Læringsressurser

Teknologi og bærekraft