Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign ulike typer batterier

Selv om litiumbatteriet i mobiltelefonen din har mange fordeler, så får det raskt dårlig ytelse. Et batteri med dårlig ytelse er en viktig grunn til at mange kjøper ny telefon. Kommer det snart batterityper som er bedre? Vurder tre typer batterier ut ifra miljø, ytelse, pris og varighet.

Filmen viser en test av et såkalt faststoffbatteri.

Oppgave

Egenskap

Litium-ionebatteri

Algebatteri

Faststoffbatteri

Pris

Miljø

Størrelse

Gjenvinning

Energitetthet

Teknologien moden?

Levetid

Sikkerhet


  1. Undersøk egenskapene til litium-ionebatterier, algebatterier og faststoffbatterier. Du kan bruke tabellen over for å registrere det du finner ut.
  2. Når du har fått oversikt over batteritypene, sammenligner du egenskapene til batteriene og vurderer hvor godt de er egnet til bruk i en mobiltelefon.

    Avgjør hvor stor vekt de ulike egenskapene skal ha. Bruk for eksempel et regneark for å lage en modell som beregner en skår som viser hvor egnet batteritypen er med tanke på bruk i mobiltelefoner og bærekraft.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Haldor Hove.
Sist faglig oppdatert 08.12.2021

Læringsressurser

Teknologi og bærekraft