Hopp til innhold

Fagstoff

Datatilsynet

For å passe på at personopplysningsloven overholdes, har myndighetene opprettet et eget uavhengig tilsyn kalt Datatilsynet.
Datatilsynet logo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordelene med at Datatilsynet er uavhengig, er at heller ikke regjeringen, departementene eller politikere kan styre eller gjøre om de beslutningene Datatilsynet tar. Dermed kan Datatilsynet også passe på at heller ikke myndighetene registrerer personopplysninger de ikke har lov til å registrere.

Datatilsynets oppgaver er

  • å kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet
  • å holde seg orientert om nasjonal og internasjonal utvikling når det gjelder behandling av personopplysninger
  • å identifisere farer for personvernet og gi råd om hvordan farene kan unngås eller begrenses
  • å være høringsinstans i saker som berører personvern
  • å delta i råd og utvalg, bistå bransjeorganisasjoner med å gi råd og utarbeide normer for å sikre personopplysninger i virksomhetene
  • å stimulere til opprettelse av personvernombud og bygge kompetanse hos ombudene
  • å ha en ombudsrolle mot publikum og gi råd og informasjon
  • å få viktige saker på dagsorden i media og bidra til samfunnsdebatt om personvern

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Jansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 23.11.2018

Læringsressurser

Personvern