Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Konsekvenser ved brudd på personvernregelverket

I disse oppgavene skal du se nærmere på konsekvensene som tap av personopplysninger kan ha for enkeltpersoner, og straffen som bedrifter kan få ved brudd på personvernregelverket.
Person i dressjakke sitter ved et bord. En høy stabel med dokumenter ligger på bordet og går over hodet på personen slik at ansiktet til han eller hun ikke vises. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konsekvenser for enkeltpersoner

Tap av personopplysninger kan ha store negative konsekvenser for enkeltpersonen det gjelder.

  1. Finn noen nyhetssaker hvor enkeltpersoner har blitt påvirket av tapte personopplysninger.

  2. Hvilke typer personopplysninger ble tapt?

  3. Gi eksempler på konsekvensene tapet av personopplysninger hadde for personen det gjaldt.

  4. Hva kan du gjøre hvis dine personopplysninger blir spredd?

Reaksjoner fra Datatilsynet for brudd på lovverk

Når vi håndterer andres personopplysninger, har vi både et moralsk og et lovmessig ansvar. Usikre systemer, rutiner, uaktsomhet samt overlagte brudd på regelverket kan gi store bøter og konsekvenser.

Ved brudd på personvernregelverket kan Datatilsynet vedta overtredelsesgebyrer og gi pålegg om endringer som må gjøres. De publiserer sentrale avgjørelser på sine nettsider, se Sentrale avgjørelser (datatilsynet.no).

  1. Gå gjennom Datatilsynets nylige avgjørelser, og beskriv noen tilfeller der de vedtok overtredelsesgebyr.

  2. Hva er de minste og største overtredelsesgebyrene du kan finne det siste året?

  3. Hvorfor er noen overtredelsesgebyrer høyere enn andre? Kan du se et mønster her?

  4. Hva slags pålegg om forandringer har Datatilsynet gitt det siste året?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 02.12.2021

Læringsressurser

Personvern