Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk referanser og lisenser

Undersøk hvordan referanser til kilder og lisenser for innhold er oppført i leksikonartikler, i kunnskapsartikler og journalistiske arbeid. Samarbeid i grupper og døft til slutt hvorfor det er forskjeller.
En supermann med koffert som skal ut og sjekke ting. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Hvilke ulike lisenser har innholdet i NDLA-artikkelen?

Ulike lisenser gjelder og må kunne vises for innholdet i en artikkel som er satt sammen av bilde, tekst og video.

Hvilke ulike lisenser har de ulike delene av innholdet i artikkelen Veiviseren (Ofelaš) ?

2. Hvilke referanser og lisenser finner du i artikkelen fra Store norske leksikon?

Forfatterne av artikler i Store norske leksikon kan selv bestemme hvor åpen lisens de ønsker å sette på sitt eget arbeid. Tekst, illustrasjoner og bilder kan også her ha en annen lisens enn teksten. I artikkelen finner du også noen referanser og tips til videre lesing.

Hvilke ulike lisenser og referanser finner du i denne artikkelen Store norske leksikon: Aftenposten ?

3. Undersøk referanser og lisenser i en artikkel fra Wikipedia

Artikler på Wikipedia har åpen lisens. Finner du den? Hvordan blir referanser oppført? Finner du ulike måter det blir gjort på?

Undersøk for eksempel denne artikkelen: Wikipedia: Leonardo da Vinci .

4. Undersøk referanser i en nyhetsartikkel

I journalistisk arbeid kan referanser til kilder være mer direkte og personlige, og mindre formaliserte. Kan du finne ut hvordan det slår ut i artikkelen nedenfor? Kan du identifisere rettighetshavere til bilder og tekst? Finner du ellers noen tegn til lisenser?

Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett

5. Hvilke referanser og lisenser finner du i en nyhetssending?

Finn frem til en TV-nyhetssending på nett. Se gjerne gjennom flere nyheter. Hvordan blir det referert til kilder? Hvordan er opphavsrettigheter synliggjort? Finner du oppgitte lisenser?

6. Hva fant dere?

  • Oppsummer arbeidet deres i plenum.
  • Diskuter hva som er forskjellen på bruk av referanser og lisenser i elevarbeid, i kunnskapsartikler og i journalistikk.
  • Drøft hvorfor disse forskjellen finnes.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 28.08.2018

Læringsressurser

Referanser og lisenser