Hopp til innhold

Fagartikkel

Ergonomi for barne- og ungdomsarbeideren

Vi har alle ansvar for å beskytte egen kropp mot store belastninger. Som barne- og ungdomsarbeider skal du også ivareta barn og unge og hjelpe dem til å ta vare på og beskytte kroppen sin mot for store belastninger.

En mann og en gutt sitter på gulvet med en leketogbane. De smiler og gir hverandre high five. Foto.

Å ta vare på egen kropp

Barne- og ungdomsarbeideryrket er et praktisk yrke der du bruker kroppen din i yrkesutøvelsen. I arbeidet vil du ha fysisk nærkontakt med barn. Barn ønsker å bli løftet for å få en klem eller trøst. Du må også kunne hjelpe barn med bleieskift og når de skal på toalettet, i på- og avkledning, under måltider og i sove-/hvilesituasjoner. Du må kunne delta i lek og ulike aktiviteter. Det er derfor viktig at du tar vare på egen kropp og helse slik at du klarer å utføre arbeidsoppgavene dine.

Ergonomi handler om hvordan du bruker kroppen når du utfører arbeidsoppgaver. God ergonomi bidrar til en sunn fysisk aktivitet i en hverdag sammen med barn og gir økt motivasjon i dette arbeidet.

Bruke kroppen på en god måte (ergonomiske prinsipper)

Du må vite hvordan du kan bruke kroppen din på en god måte, og hvordan du kan ta vare på den. Å bruke kroppen riktig handler om å følge de naturlige bevegelsesmønstrene, slik du gjør når du står, går og reiser deg. Da har hode, skulder og rygg mest mulig normalstilling. Gode arbeidsstillinger er når leddene er i midtstilling. Å variere arbeidsstilling er nødvendig for å unngå ensidig belastning på muskler og ledd. Du må sørge for å endre arbeidsstillinger underveis og ta små og korte pauser i gjennomføringen av arbeidet ditt.

Trening og avspenning

Trening bidrar til at du styrker ledd, muskler og sener. En sterk kropp tåler mer, og faren for slitasje blir mindre. Trening vil også bidra til at du får mer utholdenhet i arbeidet ditt.

Avspenningsøvelser gjør at musklene slapper av og kan bidra til å løse opp stramme muskler og til å dempe stress. Avspenningsøvelser bidrar også til bedre velvære og opplevelse av ro.

Å hjelpe andre til å ta vare på egen kropp

Som barne- og ungdomsarbeider har du ansvar både som barnas veileder og som rollemodell for å hjelpe barn til å ta vare på egen kropp. Du må tenke på hva du sier og hva du gjør for å ivareta egen kropp, og bruke den riktig. Dette må du også tenke på når du veileder barna i å ta vare på egen kropp. Å reflektere over egne holdninger og hvordan din praktiske utøvelse vil virke for barna, bidrar til at du blir bevisst hva som er riktig å gjøre med tanke på ergonomi og det å ta vare på egen kropp.

Ergonomiske råd for å redusere muskel- og skjelettplager

God tilrettelegging av arbeidsplassen er med på å forebygge muskel- og skjelettplager. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter/ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver. Det kan føre til redusert funksjonsnivå. Ugunstige arbeidsstillinger, repeterende bevegelser og tunge løft er eksempler på mekanisk arbeid som forekommer på en rekke arbeidsplasser.

Utfordringer til deg

  1. Hva må du tenke på for å ivareta egen kropp og helse i arbeidet med barn?
  2. Hvordan kan du være en god rollemodell for barna i det å ta vare på egen kropp?
  3. Hva kan du gjøre for å redusere muskel og skjelettplager?
Sist faglig oppdatert 21.02.2023
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren