Hopp til innhold

Fagstoff

Yrke: dyrefagarbeider

En dyrefagarbeider jobber med dyr og kan være ansatt på mange ulike arbeidsplasser der dyr er en viktig del av virksomheten.

Finn ut mer om yrket dyrefagarbeider

Se filmen over og bruk informasjon fra nettsidene under når du arbeider med oppgavene.

  1. Hvordan kan du utdanne deg til å bli dyrefagarbeider?

  2. Hvilke arbeidsoppgaver har en dyrefagarbeider?

  3. Hvilke personlige egenskaper tror du er gode å ha for en dyrefagarbeider?

  4. Hva trenger du kunnskap om for å jobbe som dyrefagarbeider? Gi eksempler og forklar hvorfor en dyrefagarbeider trenger denne kunnskapen.

  5. Hvor kan du få jobb som dyrefagarbeider?

  6. Hvilke råvarer, produkter eller tjenester jobber du med som dyrefagarbeider?

  7. På hvilken måte kan en dyrefagarbeider være med på å ta vare på og nyttiggjøre seg på en måte?

  8. Hvilke andre yrkesgrupper samarbeider en dyrefagarbeider med?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 30.05.2022

Læringsressurser

Dyrenæringa