Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Dyrefag

Dyrefaget omfatter næringer som arbeider med opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr og dyrehold. Næringene dekker behovene hos alt fra private dyreholdere til viktige samfunnsfunksjoner med dyr.

Dyrenæringa

Dyrenæringa er mangfoldig og spesialisert, med alt fra mineryddere med hund, klinikkassistenter, dyrebutikkarbeidere og hundeinstruktører til forsøksdyrteknikere. I emnet lærer du om næringas betydning og verdiskaping. Du vil også lære om økonomi, kvalitet, lovgiving, miljø og bærekraft.

Læringsressurser

Dyrenæringa