Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidlaChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. DistribusjonsavgjerderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Distribusjonsavgjerder

Distribusjonsavgjerder handlar om
- kva slags distribusjonskanalar ei bedrift skal velje
- om bedrifta skal ha direkte eller indirekte distribusjon
- kor lett tilgjengelege ein ønskjer at varene skal vere

Distribusjonsavgjerder. Kollasj.

Langsiktige avgjerder

Vala ein gjer på desse områda, utgjer distribusjonsstrategien til bedrifta og er typisk langsiktige avgjerder. Han ein først teke ei avgjerd om å bruke ein distribusjonskanal, til dømes ein bestemt agent, gjer ein ikkje om på denne avgjerda med eit pennestrok. Ei slik endring påverkar nemleg også andre system og avgjerder. Det kan òg ta tid før det er mogleg å vurdere korleis distribusjonskanalen fungerer. Derfor er ein nøydd til å halde fast ved ei avgjerd ein periode for å sjå om ho verkar etter hensikta.

Læringsressursar

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar

SubjectEmne

Vurderingsressurs