Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske problemstillingarChevronRight
 5. Diskuter synspunkt på det gode livetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåver og aktivitetar

Diskuter synspunkt på det gode livet

I denne oppgåva skal de argumentere for og imot påstandar om det gode livet som er inspirert av dei gamle greske filosofane.

To vektskåler som vipper på spissen av en blyant. Foto.

Samarbeid to og to

Jobb saman to og to i fem minutt. Formuler argument som svar på desse påstandane:

 1. Dersom ein har innsikt i kva som kjenneteiknar eit godt liv, ville ein leve slik òg.
  1. Finn argument for dette synet.
  2. Finn argument mot dette synet.
 2. Dersom ein realiserer evnene sine på best mogleg måte, vil ein leve eit godt liv.
  1. Finn argument for dette synet.
  2. Finn argument mot dette synet.
 3. Mennesket kan ikkje leve eit godt liv viss det ikkje får brukt evnene sine i eit sosialt fellesskap.
  1. Finn argument for dette synet.
  2. Finn argument mot dette synet.
 4. «Det gode livet» er kjenneteikna av mest mogleg sanseleg nyting.
  1. Finn argument for dette synet.
  2. Finn argument mot dette synet.

Diskuter i klassen

Diskuter no dei fire påstandane i klassen.

I debatten brukar de dei argumenta de har førebudd.

Læringsressursar

Etiske problemstillingar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgåver og aktivitetar