Hopp til innhald

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. KulturforståelseChevronRight
 4. ReligionChevronRight
 5. Kva hugsar du om emnet religion?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva hugsar du om emnet religion?

Du har no lese ei rekkje tekstar og jobba med religionar og religiøse praksisar. Kva hugsar du?

Et fotografi av en terning med et spørsmålstegn.
 1. Kva meiner du er forskjellen på skriftlege og munnlege religionar?
 2. Kristendommen er ein såkalla omvendingsreligion. Kva inneber det?
 3. Kvifor ofrar kaguruane til forfedreåndene?
 4. Kva er ein sjaman, og kva for oppgåver har han?
 5. Kvifor trur enkelte samfunn på hekser?
 6. Er hekseri alltid sjølvvalt? Gi døme.
 7. Kva er meininga bak dei singalesiske djevleutdrivingane?
 8. Kjem du på nokre ikkje-religiøse overgangsritual? Vis i så fall døme.
 9. Gjer greie for kagurugutane sin overgang frå barn til menn.
 10. Kva for tre fasar består eit overgangsritual av, og kva inneber desse fasane? Bruk døme.

Læringsressursar

Religion