Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvilken funksjon religion har i ulike samfunn
  • vite hva en sjaman er og hvilken funksjon troen på hekser kan ha
  • vite hva ritualer er og hvorfor de utføres
  • kjenne til Victor Turners perspektiver på overgangsritualer
  • undersøke hvordan religion har påvirket samfunnet rundt deg
  • undersøke samisk sjamanisme og hekseprosessene i Norge