Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Gjør et intervju om religiøs påvirkning

Religion har påvirket samfunn, mennesker og kultur. I forrige oppgave skrev du ned dine tanker om hvordan religion har påvirket verden rundt den. Nå skal du finne ut hva den eldre generasjonen mener om det samme temaet.

Et fotografi av en kvinne som snakker med en mann.

Oppgave

I denne oppgaven skal du undersøke hvordan den eldre generasjonen mener religion har påvirket samfunnet, på godt og vondt. Dette skal du gjøre gjennom et intervju.

Personen du intervjuer kan være en slektning (besteforeldre, onkler, tanter), en prest, en krigshelt eller lignende. Målet er uansett å finne ut hva de tenker om religionens påvirkning på verden rundt dem.

Før du setter i gang er det viktig å finne ut hvem du skal intervjue. Hvem tror du det kan være interessant å snakke med? Intervjuobjektet behøver ikke å være en religiøs person. Likevel er det viktig at den du velger må ha lyst til å snakke med deg.

Hvordan gjøre et intervju

Til å begynne med

 1. Du må finne en informant som har lyst til å snakke med deg.
 2. Bruk gjerne video eller lydopptaker i tillegg til skriftlige notater. Denne typen dokumentasjon kan vise seg å være verdifull. Det sikrer at du får med deg alt.
 3. Dere må bli enige om tid og sted, helst et sted hvor intervjuobjektet føler seg komfortabel. Hvis hun føler seg komfortabel og trygg, vil det også bli lettere å gjennomføre intervjuet.
 4. Før dere begynner intervjuet er det viktig å svare på eventuelle spørsmål intervjuobjektet har. Forsøk å svare så grundig som mulig, slik at hun blir trygg på situasjonen. Når dette er gjort, er det din tur til å lytte og hennes tur til å snakke. Vis at du lytter og er interessert gjennom ansiktsuttrykk, nikk og lignende.
 5. Ha spørsmål og oppfølgingsspørsmål klar. Bruk tid til å finne ut hva du skal spørre om. Når du er godt forberedt, kan du også finne oppfølgingsspørsmål etterhvert, hvis informanten din svarer noe du ikke har tenkt på.
 6. Still også spørsmål om intervjuobjektet selv, for eksempel om hvor hun er fra, utdanning/yrke og familiebakgrunn. Da kan du fortelle leseren din hvem denne personen egentlig er, før du går inn på intervjuets egentlige tema.
 7. Når du skriver ut intervjuet ditt, er det lurt å skrive en kort presentasjon av intervjuobjektet ditt først, før du går i gang med det som egentlig er tema for intervjuet ditt. Da vet leseren hvilken bakgrunn respondenten din har, og det blir lettere å forstå det vedkommende forteller.

Etter intervjuet

 1. Renskriv notatene dine og gå gjennom dokumentasjonen (hvis du har brukt video eller lydopptaker). Vær sikker på at du gjengir intervjuobjektet korrekt.
 2. Skriv ut intervjuet. Unngå å skrive et "spørreskjema" med bare spørsmål og svar. Det gjør du ved å fortelle om noe av det du opplever i intervjusituasjonen, med smil, blikk, hoderisting, armbevegelser og lignende, for å beskrive situasjonen så nøyaktig som overhodet mulig. Gode beskrivelser gjør intervjuet fengende for leseren.
 3. Arranger en historiestund for klassen, der du leser intervjuet for dem.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Religionens påvirkning

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Gjør et intervju om religiøs påvirkningDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sjamanisme og hekseprosesser

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva husker du om emnet religion?